Εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο 4ο ΓΕΛ Κοζάνης, την Κυριακή 28 Ιανουαρίου .