Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 θα συνεδριάσει σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Σταύρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ