Στη μέγιστη τιμή, αυτή την ώρα (09:00), ο δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πτολεμαίδα. Όπως μπορείτε να δείτε, αν επισκεφτείτε τη σελίδα του Κέντρου Περιβάλλοντος Δ. Μακεδονίας (κλικ εδώ), τόσο στο σταθμό μέτρησης μέσα στην πόλη, όσο και στον Οικισμό της ΔΕΗ, ο δείκτης βρίσκεται στο “10”, που είναι η μέγιστη τιμή.