Την Κυριακή 4/02/2018 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τ.Ε.Ε. Δυτ. Μακεδονίας, οδός Μπουσίου 3 στην Κοζάνη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση του Π.Τ. μας.

Θεματολογία: 1. Διοικητικός απολογισμός

2. Οικονομικός απολογισμός

3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

5. Διάφορα

Στην γενική συνέλευση θα παρευρίσκεται και ο πρόεδρος του Κ.Δ.Σ Πέτρος Λυμπερίδης.

Να είμαστε όλοι εκεί, ώστε να γίνει μια καλή συζήτηση και ενημέρωση. Οι όποιες αποφάσεις θα αποτελέσουν και προτάσεις του Π.Τ. μας στην συνέλευση των αντιπροσώπων