Συνοπτική περιγραφή των θέσεων της ΕΕΤΕΜ για το νομοσχέδιο περί ίδρυσης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αλλά και για τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με Πανεπιστήμια.