Φωτογραφίες από τους φανούς Ζευγαλατιά στα Σέρβια και Τροχάλια στο Πλατανόρευμα.
ΠΗΓΗ Βίντεο www.Live-Avles.tv