ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

ΟΤΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1. ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 09:00 – 14:00 & 17:00-20:00

2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 09:00 – 20:00 (χωρίς διακοπή)

3. ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΛΕΙΣΤΟ

ΑΣΤΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ