ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τζίτζικας Γεώργιος, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ράλλης Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΜΕΛΗ :

1. Δημητρίου Αντώνιος, Μηχανολόγος Μηχανικός

2. Κιάνας Στέργιος του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός

3. Κιάνας Στέργιος του Μενέλαου, Πολιτικός Μηχανικός

4. Κυριακίδου Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός

5. Παπαδημητρίου Ευστράτιος, Χημικός Μηχανικός

6. Συλλίρης Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός