Α’ Χαιρετισμοί (Α’ στάση του Ακαθίστου Ύμνου) το βράδυ της Παρασκευής 23 Φεβρουαρίου, της Α’ εβδομάδας των νηστειών. Οι χαιρετισμοί στην Παναγία είναι υμνωδία που διαβάζεται την μεγάλη Τεσσαρακοστή κάθε Παρασκευή και για πέντε συναπτές εβδομάδες. Τα νοήματα των χαιρετισμών είναι υψηλά και βαθιά.