Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης Συμφωνίας – Πλαισίου με τίτλο: «Εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης».

 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την προκήρυξη