Μετά από 25 έτη και πάλι χρώμα στην εξωτερική όψη του του «Μποδοσάκειου» Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, με χθεσινή (12/3) του απόφαση, παραχωρεί στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας την αρμοδιότητα έγκρισης της προμελέτης, της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών του «Μποδοσάκειου» Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας», με βάση τη θεωρημένη μελέτη από τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, η οποία εκπονήθηκε από το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης. Ο προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται σε διακόσια ογδόντα έξι χιλιάδες Ευρώ (286.000,00€), (συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων και του Φ.Π.Α. (24%).

kozan.gr