Απορημένα, τα μέλη της αντιπολίτευσης στην Οικονομική Επιτροπή, με την εισήγηση έγκρισης δαπάνης ύψους 10.000 ευρώ (για το έτος 2018) για συντήρηση, ανταλλακτικά κι επισκευή του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Περιφερειάρχη. Για τους ίδιους σκοπούς και το ίδιο αυτοκίνητο δαπανήθηκαν περίπου 3900 ευρώ το 2015, 4500 ευρώ το 2016 και 5000 ευρώ το 2017. Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη σημερινή συνεδρίαση, που σας μεταφέρει διαδικτυακά το kozan.gr και τις αντιδράσεις απορίες των μελών της αντιπολίτευσης