Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, υπεγράφη σήμερα Τετάρτη 14/3, μεταξύ του Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας και της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «∆ιαµόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου”. Πρόκειται ουσιαστικά για έργο που αφορά τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, που θα καταστήσει λειτουργική την είσοδο και έξοδο των φορτηγών που προσέρχονται για τη ζύγιση του φορτίου της αγροτικής παραγωγής των δενδροκαλλιεργητών του Μεσοβούνου. Το έργο σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου θα υλοποιηθεί με το ποσό των 99.942,49 € (µε Φ.Π.Α.)