Πετώντας πάνω από τη γέφυρα του Ρυμνίου Κοζάνης. Βίντεο λήψης 19/8/2018.