Ίδρυση και διάλυση της ΔΕΗ – Ο  δρόμος της Μεταλιγνιτικής Εποχής στην Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη και οι διαχρονικές σχέσεις των δύο περιοχών (Α’ Μέρος – Γράφουν Θωμάς  Γκατζόφλιας & Φωτεινή Χατζάρα)

Ίδρυση και διάλυση της ΔΕΗ – Ο  δρόμος της Μεταλιγνιτικής Εποχής στην Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη και οι διαχρονικές σχέσεις των δύο περιοχών (Α’ Μέρος – Γράφουν Θωμάς  Γκατζόφλιας & Φωτεινή Χατζάρα)

Η ίδρυση της ΔΕΗ, όπως  θα αναπτύξουμε παρακάτω, πραγματοποιήθηκε   με δύο Νόμους και είχε στόχο την πρόοδο, ανάπτυξη και ευημερία της Χώρας. Το έτος 1950 ο Νόμος 1468 χορήγησε στη…

Διαβάστε περισσότερα...