Αναβάλλεται το σημερινό Δ.Σ. της ΔΕΗ λόγω της κατάληψης των συνδικαλιστικών σωματείων στα κεντρικά της Επιχείρησης.

Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ αναφέρει: “Μετά τη ματαίωση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, η νέα συνεδρίαση με θέμα τον ορισμό συμβούλων και λοιπά θέματα της αποεπένδυσης, ορίζεται με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, για τη Δευτέρα 7 Μαΐου και ώρα 15:00.”