Μετά την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης, η Κοζάνη αποκτά το δικό της Καλλιτεχνικό Σχολείο. Γίνεται η τρίτη πόλη στην ελληνική περιφέρεια που κερδίζει ένα ακόμη σημαντικό εκπαιδευτικό «εργαλείο».

Ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, υπέγραψε την ίδρυση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κοζάνης και τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοση ΦΕΚ.

Έτσι από τη νέα χρονιά ένας σημαντικός αριθμός μαθητών θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης στην ιδιαίτερη εμπειρία ενός καλλιτεχνικού σχολείου.

Η Π.Ε. Κοζάνης διαθέτει πλέον δύο σημαντικά Μουσικά Σχολεία και ένα Καλλιτεχνικό και αποκτά σημαντικό πανελλαδικό προβάδισμα στην λειτουργία Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Η κυβέρνηση συνομιλεί με τις τοπικές κοινωνίες και επιχειρεί στο πλαίσιο της δίκαιης ανάπτυξης να ενθαρρύνει και να συμβάλλει στην ιδιαίτερη ανάπτυξη κάθε περιοχής.

Η επένδυση και η πίστη στην βελτίωση και ανάπτυξη σε υψηλό επίπεδο, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής μας.

Ακολουθεί η ολοκλήρωση του διαλόγου για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου η αναβάθμισή του θα ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο αναβάθμισης και του συνολικού εκπαιδευτικού χάρτη της περιοχής.