Τις τελευταίες εβδομάδες, τα αποτελέσματα της προημερήσιας αγοράς ηλεκτρισμού δείχνουν ότι οι δύο πιο παλιές μονάδες της ΔΕΗ, το Αμύνταιο και η Καρδιά συμμετέχουν στην αγορά για σημαντικό αριθμό ωρών. Πρόκειται για μια εξέλιξη με βαρύνουσα σημασία για πολλούς λόγους καθώς συνδέεται όχι μόνο με το μέλλον του παραγωγικού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ αλλά και με τη συνολική εξέλιξη της αγοράς, ενόψει και της αποεπένδυσης.

Γιατί έχει σημασία η αυξημένη παραγωγή των εργοστασίων του Αμυνταίου και της Καρδιάς; Ως γνωστόν πρόκειται για τις παλαιότερες και λιγότερο αποδοτικές μονάδες λιγνίτη της ΔΕΗ, οι οποίες για περιβαλλοντικούς λόγους έχουν τεθεί σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας 17,5 χιλιάδων ωρών μέχρι το 2019. Για το λόγο αυτό, η ΔΕΗ δεν έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην υλοποίηση επενδύσεων αναβάθμισης, ενώ τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς την Επιτροπή για χορήγηση παράτασης στις 32 χιλιάδες ώρες λειτουργίας δεν έχουν μέχρι στιγμής γίνει αποδεκτά.

Επομένως, το πρώτο και βασικό συμπέρασμα από τη στρατηγική της ΔΕΗ, είναι ότι όπως παρατηρούν πηγές του διαχειριστή του συστήματος, εάν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό η συμμετοχή των μονάδων στον ΗΕΠ, τότε Αμύνταιο και Καρδιά θα έχουν εξαντλήσει τις ώρες τους πιθανόν προτού φτάσουμε στο 2019.

Γιατί αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για την αγορά;

Πρώτον, εφόσον οι δύο μονάδες αποσυρθούν, τότε το παραγωγικό χαρτοφυλάκιο που απομένει στη ΔΕΗ βελτιώνει σημαντικά τόσο το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα όσο και την οικονομική του απόδοση. Οι δύο ρυπογόνες μονάδες αύξαναν τις ανάγκες για αγορές δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων σε σημαντικό βαθμό, ενώ τα κόστη καυσίμου και λειτουργίας βρίσκονται επίσης σε υψηλά επίπεδα, με δεδομένο μάλιστα ότι στις δύο μονάδες δεν έχουν γίνει επενδύσεις βελτίωσης.

Δεύτερον, η απόσυρση των δύο μονάδων αφαιρεί από την αγορά ονομαστική λιγνιτική ισχύ 1700MW έστω και εάν η πραγματικά διαθέσιμη ισχύς είναι μικρότερη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι βγαίνοντας από την προημερήσια αγορά τα δύο εργοστάσια, δημιουργούν επιπλέον χώρο ώστε οι μονάδες της αποεπένδυσης (Μελίτη και Μεγαλοπόλεις) να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και επομένως βελτιώνουν σημαντικά τους όρους αγοράς για την επένδυση.

Τρίτον η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ του παραγωγικού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ δημιουργεί χώρο ώστε να δοθούν επιπλέον κίνητρα για τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με τους λιγνίτες, εάν τελικώς προκριθεί η πρόταση για “δανεισμό” περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη ΔΕΗ προς τις μονάδες της αποεπένδυσης.

Τέταρτον, η απόσυρση των δύο μονάδων δε συνεπάγεται αυτόματα και την αναστολή της λειτουργίας τους. Η ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα, εφόσον διαπιστωθεί βεβαίως ανάγκη από πλευράς ΑΔΜΗΕ, θα θέσει το Αμύνταιο και την Καρδιά σε ψυχρή εφεδρεία, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει ακόμη και οικονομικό όφελος από την απόσυρσή τους από την ημερήσια αγορά.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί τέλος ότι η ΔΕΗ έχει ένα επιπλέον κίνητρο να αυξάνει τη δική της παραγωγή και επομένως να ανεβάζει τις ώρες συμμετοχής του Αμύνταιου και της Καρδιάς, παρότι “καίει” κρίσιμες ώρες λειτουργίας των δυο μονάδων. Η άνοδος της οριακής τιμής του συστήματος, έχει μεταφέρει το επίπεδο των τιμών χονδρικής του ρεύματος στα 60 έως 68 ευρώ η μεγαβατώρα, ακόμη και σε ημέρες χαμηλής ζήτησης, όπως το περασμένο Σαββατοκύριακο. Βασική αιτία οι υψηλές προσφορές λόγω αυξημένου κόστους καυσίμων και ρύπων.

Αυξάνοντας λοιπόν η ΔΕΗ τη δική της παραγωγή, περιορίζει την έκθεσή της στην οριακή τιμή του συστήματος: με δεδομένο ότι έχει μερίδιο άνω του 80% στην προμήθεια (λιανική) αναγκάζεται να αγοράζει από τον ΗΕΠ μεγαλύτερες ποσότητες από την δική της παραγωγή, άρα πληρώνει με ΟΤΣ παραγωγή τρίτων. Όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιό της στην παραγωγή, τόσο μικραίνει η έκθεσή της στην ΟΤΣ.

Όταν λοιπόν η ΟΤΣ ήταν χαμηλή, δεν υπήρχε πρόβλημα για την εταιρεία αφού κάλυπτε τις ανάγκες της με χαμηλά κόστη. Όσο όμως αυξάνεται η χονδρεμπορική τιμή, τόσο ενισχύεται το κίνητρο για τη ΔΕΗ να αυξήσει το μερίδιό της στην παραγωγή.

Τέλος μια ακόμη, λιγότερο πιθανή εκδοχή για την αύξηση των ωρών λειτουργίας του Αμύνταιου και της Καρδιάς είναι να έχει η ΔΕΗ μηνύματα από τις Βρυξέλλες ότι τελικά θα δοθεί έγκριση για αύξηση των ωρών σε 32 χιλιάδες. Αν και όπως εκτιμούν πηγές τις αγοράς μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε πρώτου μεγέθους έκπληξη.

energypress.gr