Ένα χρόνιο αίτημα της κοινωνίας του Κρόκου, η κατεδάφιση του παλιού κινηματογράφου, υλοποιείται αυτές τις μέρες, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης. «Το κτήριο ήταν εγκαταλειμμένο για πολλά χρόνια με συνέπεια να αποτελεί πιθανή εστία μόλυνσης αλλά και εγκυμονούσε κινδύνους για τους περίοικους. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξεταστεί σε συνεργασία με τους φορείς του Κρόκου, ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης του χώρου» ανέφερε σε δήλωση του ο Αντιδήμαρχος Ελίμειας- Αιανής Κώστας Βακουφτσής.