Κανονικά λειτουργούν από την Τετάρτη τα Τηλέφωνα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών/Περιβάλλοντος και Δημοτικής Βιβλιοθήκης μετά την αποκατάσταση της βλάβης στο τηλεφωνικό κέντρο.