Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στην Τ.Κ Λιβαδερού».

  2. Υποβολή αίτησης συμμετοχής σε ερευνητικό έργο, στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας».

  3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και του έργου: «Στεγανοποίηση δεξαμενής Δ4 ΤΟΕΒ Βελβεντού».

  4. Αποδοχή διαφόρων ποσών.

  5. Χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης σε οδούς της Δ.Κ. Σερβίων.

  6. Επικυροποίηση της 108Β/2008 Α.Δ.Σ σχετικά με την παραχώρηση Δημοτικής έκτασης 500μ2 στην Τ.Κ Ροδίτη (θέση Μεράς) για ανέγερση Ιερού Ναού.

  7. Παράταση μίσθωσης ακινήτων στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Φώτιος ΖΥΓΟΥΡΗΣ