Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεταξιωτών Κοζάνης, ενημερώνει τα μέλη του ότι την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Συλλόγου (Ζήση Γιαχνίκα 19, Κοζάνη) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου

  2. Απολογισμός χρήσης έτους 2016

  3. ΄Εγκριση πεπραγμένων

  4. Ψήφιση προϋπολογισμού χρήσης του έτους 2017

  5. Διάφορες προτάσεις

Μετά την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει και η καθιερωμένη κοπή της πίτας του Συλλόγου.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη και όσοι θέλουν να εγγραφούν στο Σύλλογο, να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Ευαγγελία Λαβαντσιώτου Αναστασία Γκουτζιώτη