Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του www.kozan.gr, στη διαδικασία διερεύνησης υποθέσεων παραποίησης σε άδειες Ι.Χ. αυτοκινήτων, που εξασφάλιζαν την χορήγηση εντόκων δανείων σε εργαζόμενους της ΔΕΗ, στο πλαίσιο των οικονομικών διευκολύνσεων που παρέχει η Επιχείρηση στο προσωπικό της, σε περιπτώσεις υγείας, αγοράς πρώτης κατοικίας, αγοράς Ι.Χ. αυτοκινήτου, δαπάνες φοίτησης τέκνων & δαπάνες που αφορούν σε ιδιαίτερα κοινωνικά γεγονότα, εξετάζει η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης (ΔΑΝΠΟ). Η συγκεκριμένη Διεύθυνση της ΔΕΗ, μετά από κατάλληλη επεξεργασία – αξιοποίηση στοιχείων κι επαλήθευση – συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες Συγκοινωνιών, εντόπισε, στην περιοχή μας, μέχρι στιγμής, έξι με επτά, περιπτώσεις εργαζομένων, στους οποίους, παρατύπως, χορηγήθηκε δάνειο της τάξεως των 4.500 Ευρώ για αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτων, αφού τα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας που κατατέθηκαν, ως δικαιολογητικά, για τη λήψη των δανείων, αποδείχτηκαν παραποιημένα, δηλαδή περιελάμβαναν αναληθή ημερομηνία έκδοσης. Για παράδειγμα, για να λάμβανε, κάποιος, δάνειο, ύψους 4.500 ευρώ, για αγορά μεταχειρισμένου ή καινούριου αυτοκινήτου, έπρεπε η άδεια κυκλοφορίας – του αυτοκινήτου – να είχε εκδοθεί μέσα στα προηγούμενα δύο έτη, από τη στιγμή, που κατατέθηκε το αίτημα για το δάνειο. Αν και υπήρξε η πρώτη κλήση σε απολογία εργαζομένου, τελικά η διοίκηση της ΔΕΗ, φέρεται, αξιολογώντας τη σοβαρότητα τού θέματος, πως, προτίθεται, να προχωρήσει σε ΕΔΑ (Ένορκη Διοικητική Ανάκριση), που θα περιλαμβάνει τα στάδια της απολογίας και της παραπομπής στο πειθαρχικό όργανο – συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του θα επιβάλει και τις σχετικές ποινές, γνωστοποιώντας το πόρισμά του και στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Όλα βρίσκονται σε επίπεδο διερεύνησης και το επόμενο διάστημα, ως φαίνεται, σιγά – σιγά, θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της πρωτόγνωρης υπόθεσης.

Να σημειωθεί ότι το επιτόκιο των συγκεκριμένων δανείων είναι ορισμένο σε 2% σταθερό και η διάρκεια αποπληρωμής ορίζεται σε 48 μήνες (48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις), με την εξαίρεση της περίπτωσης (γ) (δηλαδή για αγορά οικοπέδου ή για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας) όπου η διάρκεια της αποπληρωμής ορίζεται σε 72 μήνες (72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις). Ακολουθεί ο γενικός πίνακας με τις περιπτώσεις χορήγησης / Καταβαλλόμενων ποσων δανείων, στο πλαίσιο των οικονομικών διευκολύνσεων που παρέχει, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, η Επιχείρηση.

Περιπτώσεις χορήγησης
Καταβαλλόμενο ποσό (έως)
Δαπάνες υγείας
α) Για αποδεδειγμένες δαπάνες που αφορούν σε έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων του μισθωτού ή του/της συζύγου ή τέκνων αυτών.
4.500 Ευρώ
β) Για δαπάνες αντιμετώπισης βαρέων και μη αναστρέψιμων παθήσεων, καθώς και βαρέων χειρουργικών επεμβάσεων  του μισθωτού ή του/της  συζύγου ή τέκνων αυτών.
3.000 Ευρώ
Δαπάνες πρώτης κατοικίας
γ)Για αγορά οικοπέδου ή για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας στο όνομα του μισθωτού ή του/της συζύγου, το οποίο καταβάλλεται άπαξ.

 

δ) Για αποδεδειγμένες δαπάνες επισκευής πρώτης κατοικίας, ιδιοκτησίας του μισθωτού ή του συζύγου που καθίσταται αναγκαία εξαιτίας ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα).
10.000 Ευρώ
4.500 Ευρώ
ε) Για αποδεδειγμένες δαπάνες επισκευής πρώτης κατοικίας, ιδιοκτησίας του μισθωτού ή του συζύγου για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
3.000 Ευρώ
Δαπάνες για αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτου
στ) Για αποδεδειγμένες δαπάνες για αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτου στο όνομα του μισθωτού, το οποίο καταβάλλεται άπαξ.
4.500 Ευρώ
Δαπάνες φοίτησης τέκνων
ζ) Για δαπάνες που αφορούν σε προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές τέκνων σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε άλλη χώρα ή πόλη από αυτήν που διαμένει ο μισθωτός, καταβαλλόμενο για κάθε περίπτωση ανά παιδί άπαξ.
4.500 Ευρώ
Δαπάνες που αφορούν σε ιδιαίτερα κοινωνικά γεγονότα
η) Για δαπάνες που αφορούν σε γάμο, τοκετό ή θάνατο συζύγου, τέκνων ή γονέων.
2.500 Ευρώ

Φώτο αρχείου