Το Περειφερειακο Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ Δυτ. Μακεδονίας μετά την θετική δικαστική απόφαση για την περικοπή των δώρων με τους νόμους 4051/12 κ 4093/12, καλεί όλους τους συν/χους της ΔΕΗ που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε συνδικαλιστικά σωματεία να επικοινωνήσουν με τα μέλη του ΔΣ ,καθημερινά 10.00 -13.00 στο τηλ.2461039142 για την ενημέρωση τους και ένταξη σε ομαδική υποβολή αίτησης διεκδίκησης των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών.
                                    Δ.Σ