Το Γενικό Λύκειο Σερβίων επισκέφθηκε την Τρίτη, 09-04-2019 και ώρα 12.00 μ.μ ο εκπρόσωπος Επικοινωνίας και Πληροφόρησης του Διεθνούς Οργανισμού ΟΗΕ κ. Φατούρος Δημήτριος για να επικοινωνήσει με τους μαθητές του σχολείου και να παρουσιάσει το θέμα: «Ηνωμένα Έθνη: 75 Χρόνια στην υπηρεσία της Ανθρωπότητας και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Ο κ. Φατούρος Δημήτριος με εύληπτο, παραστατικό και διαλογικό τρόπο παρουσίασε την ίδρυση του οργανισμού, τις συνθήκες ίδρυσής του, τα ιδρυτικά κράτη μέλη, τον ρόλο του ΟΗΕ για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο, την ανθρωπιστική βοήθεια, και τη δράση του για την ανάπτυξη και την βελτίωση του κόσμου δίνοντας έμφαση στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης – 1.Μηδενική φτώχεια, 2.Μηδενική πείνα, 3. Καλή υγεία και ευημερία, 4.Ποιοτική εκπαίδευση, 5.Ισότητα των φύλων, 6.Καθαρό νερό και αποχέτευση,7.Φτηνή και καθαρή ενέργεια, 8.Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη,9.Βιομηχανία-καινοτομία και υποδομές, 10.Λιγότερες ανισότητες, 11.Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, 12.Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, 13.Δράση για το κλίμα, 14.Ζωή στο νερό, 15.Ζωή στη στεριά, 16.Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί, 17.Συνεργασία για τους στόχους – που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2030.

Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία και οι μαθητές πληροφορήθηκαν πως είναι μέλη ενός παγκόσμιου οργανισμού ο οποίος με πολλούς τρόπους (ειδικευμένους οργανισμούς, ταμεία και προγράμματα), επηρεάζει τη ζωή τους και κάνει τον κόσμο  τους καλύτερο.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕ.Λ. ΣΕΡΒΙΩΝ

ΚΟΥΡΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ