Την Τετάρτη 10 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν δράσεις συνεκπαίδευσης του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Κοζάνης (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) σε συνεργασία με το 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης. Οι μαθητές συναντήθηκαν στο ειδικό σχολείο που στεγάζεται στην Άνω Κώμη και συμμετείχαν σε τέσσερεις δραστηριότητες: δημιουργία grafity, εργαστήριο μαγειρικής, αθλητικές δραστηριότητες και μουσικοκινητική. Στόχος του προγράμματος ήταν η προαγωγή της συνεργασίας των μαθητών και η επικοινωνία μεταξύ τους. Τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων εξέφρασαν τη χαρά και την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και για την έκβασή του. Ήταν η δεύτερη συνάντηση των δύο σχολείων και το ραντεβού ανανεώθηκε για την επόμενη σχολική χρονιά.