Τα αδέσποτα είναι ένα καθημερινό πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους πολίτες αλλά και τα ίδια τα ζώα. Το θέμα έχει δύο σκέλη: το πρώτο, αφορά τη διαχείριση των υφιστάμενων αδέσποτων, το δε δεύτερο σχετίζεται με τον τρόπο που πρέπει να επινοήσουμε ώστε να μην δημιουργούνται νέα αδέσποτα. Ο συνδυασμός «Όλα Αλλιώς» προτείνει:
1) Στο υφιστάμενο καταφύγιο αδέσποτων να δημιουργηθούν όλες οι υποδομές που ορίζει ο νόμος και με παρεμβάσεις να καταστεί επισκέψιμο.
2) Να δημιουργηθεί Δημοτικό Μητρώο Σκύλων με σήμανση και με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.
3) Να δοθούν κίνητρα σε πολίτες που θέλουν να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο, όπως η τροφή του για ένα χρόνο, τα εμβόλια και η σήμανση.
4) Να γίνουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία σχετικά με τις απαιτήσεις που έχει ένα κατοικίδιο αλλά και για την προώθηση της υιοθεσίας. Τέλος,
5) Να διεκδικούμε ως Δήμος όλες τις πιθανές ευκαιρίες για χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων.

Ακολουθούν συνημμένες τρεις οπτικοποιήσεις των προτάσεων.