Θεατρικό αναλόγιο “Ο δείπνος” Ι. Καμπανέλλη, τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Απριλίου .