20:00 μ.μ. “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Συντονιστής: Ν. Κουτλιάμπας, Πρόεδρος, Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας και Πωλήσεως Οπορωκηπευτικών

Προϊόντων (ΑΣΕΠΟΠ) ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

  1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Ο Φορέας Συμβουλευτικής που συνδέει τεχνολογία & αγροτική παραγωγή

Ομιλητής: Ν. Στουπής, Διευθύνων Σύμβουλος, Αγροτική Καινοτομία

  1. Η ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ: Άμεσα οφέλη & δυνατότητες στο μέλλον με παραδείγματα καλλιεργητικών εφαρμογών

Ομιλητής: Π. Κακαφίκας, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Αγροτική Καινοτομία

                            III.            ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Η αξία της για τον αγρότη και η αναγκαιότητα προκήρυξης & αξιοποίησης του αντίστοιχου Μ2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Ομιλητής: Ε. Διαμαντόπουλος, Γεωπόνος, Μελετητής