Η 1η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων μερών (Stakeholders Group Meeting) του έργου « Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions» με ακρωνύμιο DeCarb του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, σήμερα Τρίτη 16/4. Όπως είπε στο Kozan.gr η αντιπρόεδρος της ΠΕΔ κ. Π. Βρυζίδου “Το κύριο θέμα είναι η στήριξη της καθαρής ενεργειακής μετάβασης των ανθρακοφόρων περιοχών’.