Η Δυτική Μακεδονία βιώνει τα τελευταία χρόνια μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση. Η θεσμική και δημοκρατική ανάγκη επανασχεδιασμού της παραγωγικής βάσης και καινοτόμων αναπτυξιακών προσπαθειών είναι εμφανής.

Πολύτιμα αναπτυξιακά εργαλεία, όπως είναι οι υδάτινοι πόροι, οι ορεινοί μας όγκοι, οι ορυκτοί μας πόροι, η παραγωγή ενέργειας, η μεταποίηση, ο πρωτογενής τομέας, ο χειμερινός και θεματικός τουρισμός, οι γεώτοποί μας, η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τον προνομιακό χώρο ανάπτυξης. Έχουμε όραμα και στόχους και ξέρουμε που θέλουμε να πάμε. Γνωρίζουμε καλά τα κριτήρια αυτής της πορείας ώστε να σχεδιάσουμε με ασφάλεια την υλοποίηση αυτού του οράματός μας και την επίτευξη των στόχων μας.

Μερικοί από τους βασικούς μας στόχους είναι η Αντιμετώπιση της Ανεργίας, η εξασφάλιση και η αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση των Μεγάλων Έργων, αλλά και για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, της Έρευνας και του Αγροτικού Τομέα, η προστασία του Περιβάλλοντος, η ώθηση για την Παιδεία, την Υγεία και την Πρόνοια, για τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις πραγματικές ανάγκες.

Η μετάβασή μας από την ακινησία και την υπανάπτυξη του σήμερα, στην ελπίδα και την προοπτική του αύριο, περνά μέσα από την εμπειρία, τις γνώσεις και τη συνέπειά μας, αλλά και από τη δική σας στήριξη.

Η Γεωργία Ζεμπιλιάδου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου «Ελπίδα» προικοδοτεί μια νέα γόνιμη σχέση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, πολιτικής, ανεύρεσης και αξιοποίησης των απαραίτητων κεφαλαίων και δίνει το έναυσμα για ένα ουσιαστικό διάλογο επιστημόνων, Κεντρικής Διοίκησης, αιρετών, στελεχών των Παραγωγικών τάξεων, της νεολαίας και εν τέλει όλων εκείνων που ζουν, εργάζονται, δημιουργούν και μοχθούν στην Περιφέρειά μας, για ρεαλιστικές προτάσεις πάνω στα σύγχρονα προβλήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής του τόπου μας.

Δηλώνω και πάλι παρών με το συνδυασμό «Ελπίδα» με υποψήφια περιφερειάρχη τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου, στηριζόμενος στη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια και στη διάθεση για προσφορά στον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα και υπηρετώ.