Με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κομμάτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών , που κατέρχονται στις επικείμενες Αυτοδιοικητικές και Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Εορδαίας, σύσκεψη με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών , για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών , στους Συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών». Στη διάρκεια της σύσκεψης , μετά την γενικότερη ενημέρωση σχετικά με το τι επιτρέπεται και το τι απαγορεύεται κατά την προεκλογική περίοδο από τον α Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας Στέφανο Μαρασλή , ακολούθησε διάλογος με τους εκπροσώπους των παρισταμένων κομμάτων και συνδυασμών προκειμένου να καθοριστεί η χρήση των δημοσίων χώρων για την προβολή τους .