Εκδήλωση – ομιλία με θέμα “Ο ΟΑΕΔ αλλάζει και ενδυναμώνει τη σχέση του με τις τοπικές κοινωνίες”, την Τετάρτη 15 Μαϊου .