Ποιος πιστεύει ότι θα είναι ο επόμενος δήμαρχος Σερβίων και ποιον στηρίζει ο σημερινός δήμαρχος Α. Κοσματόπουλος.