Όπως είναι γνωστό, με βάση τις διατάξεις της οδηγίας 2610/75/ΕΕ του Ε.Ε. (24.11.2010) περί βιομηχανικών εκπομπών, ολοκληρώνεται η λειτουργία των Μονάδων III και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς εντός του Ιουνίου του 2019, καθόσον ολοκληρώνεται η παράταση των 17.500 ωρών λειτουργίας.

Παίρνοντας υπόψη ότι :

α. Η Μονάδα Πτολεμαΐδα 5 βρίσκεται σε φάση κατασκευής και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2021.

β. Η υλοποίηση του σχεδιασμού για μεταφορά θερμικής ενέργειας από τη Μονάδα Πτολεμαΐδα 5 στον οικισμό της Πτολεμαΐδας θα καταστεί εφικτή μετά την παραπάνω ημερομηνία.

γ. Βρίσκεται σε εξέλιξη η μελετητική και αδειοδοτική φάση για την πλήρη ωρίμανση του έργου με ορίζοντα τις αρχές του 2020.

δ. Βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση πόρων προϋπολογισμού περίπου 33,5 εκατ. Ευρώ, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, έτσι ώστε να δημοσιοποιηθεί η Πρόσκληση και να υποβληθεί από τη ΔΕΤΗΠ πλήρης φάκελος συμμετοχής.

ε. Μετά την πλήρη αδειοδότηση του έργου και την ένταξή του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης θα απαιτηθεί ένα διάστημα περίπου δύο (2) ετών μέχρι και τη λειτουργία του συστήματος – έργου.

Είναι απολύτως απαραίτητη ανάγκη συνέχισης λειτουργίας των Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς, πέρα και έξω από διεθνείς δεσμεύσεις και περιορισμούς, με γνώμονα την προστασία της κοινωνικής συνοχής και των πολιτών, που εξυπηρετούνται από την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας και επιβαρύνονται από την ενεργειακή φτώχεια. Επίσης είναι επιτακτική η παράταση ωρών λειτουργίας των συγκεκριμένων Μονάδων για την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτροδότησης της χώρας (ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες).

Η επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος θα δοθεί μόνο με πολιτική απόφαση και στην κατεύθυνση αυτή σας καλούμε να αναλάβετε τις όποιες πρωτοβουλίες επιβάλλονται, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή θέρμανσης στους πολίτες της Πτολεμαΐδας και η ορθή λειτουργία ενός τόσο σημαντικού για την περιοχή έργου.

Με εκτίμηση,

Για την ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

«ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΟΡΔΑΙΑ»

Ο Επικεφαλής

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς