Η ομάδα «ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» έχει ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους και πιστεύουν στη διαφάνεια, τη συμμετοχή στις αποφάσεις και τη συνεργασία. Γνωρίζουν πόσα μπορούν να πετύχουν μακριά από μικροσυμφέροντα και θέλουν την ευκαιρία για να το αποδείξουν.