Σκήτη Κοζάνης: Γιορτές πολιτισμού και παράδοσης, 10-13 Ιουλίου .