Βίντεο 17 λεπτά από το φετινό λάλεμα της παρχαρομάνας στα παρχάρια του Αγ. Δημητρίου Κοζάνης 2019.

Το βίντεο είναι του χρήστη ANTHOUSOGLIS