Παραδοσιακό πανηγύρι στο Δρυόβουνο Βοΐου, 5 και 6 Αυγούστου .