Μεταξιώτικο αντάμωμα, το Σάββατο 20 Ιουλίου, στην κεντρική πλατεία Μεταξά.