Την Δευτέρα 15 Ιουλίου, στον χώρο του Ιδιωτικού ΙΕΚ VOLTEROS στην Κοζάνη,  πραγματοποιήθηκε απονομή πιστοποιητικών, για την πρώτη Ιδιωτική Σχολή Κρεοπώλη στην Δυτική Μακεδονία.

Το Ιδιωτικό ΙΕΚ VOLTEROS διατηρεί μια επταετή παράδοση δυναμικής παρουσίας στο χώρο της  Εκπαίδευσης, έχοντας καθιερωθεί ουσιαστικά ως ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθιστώντας το “πρωτοπόρο” , το οποίο συμβάλει στην αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση των καταρτιζόμενων όλων των βαθμίδων.

Σκοπός του προγράμματος Κρεοπώλη είναι μέσα σε ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης να μπορέσει ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει την εξειδίκευση που απαιτείται πάνω στο αντικείμενο με στόχο την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στο χώρο του κρέατος.

Το Δίπλωμα που παρέχεται στους εκπαιδευόμενους  είναι Αναγνωρισμένο από  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έναρξη επιχείρησης κρεοπωλείου ή εργασία με επαγγελματικά δικαιώματα κρεοπώλη.

Το Ι.ΙΕΚ   τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Ηλιάδης Σωκράτης Κτηνίατρος  – Υγιεινολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Υγείας των ζώων της Δ/​​σης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και ο κ. Μπατσολάκης Γεώργιος, Επιχειρηματίας – Ιδρυτής και κάτοχος Ιδιωτικών Σχολών Κρεοπωλών σε όλη την επικράτεια,   και με ευχάριστο τρόπο  μίλησαν για τη χρησιμότητα εκμάθησης και πιστοποίησης της ειδικότητας Κρεοπώλη,  στη σημερινή εποχή.