Πολλά τα παράπονα συμπολιτών μας για την κατάσταση, λόγω έργων, της οδού Ξ. Τριανταφυλλίδη στην Κοζάνη. Οι φωτογραφίες είναι του Β. Παπαποστόλου: