Μεγάλη πρόοδος στην ανεγειρόμενη Πανεπιστημιούπολη Δ. Μακεδονίας στην ΖΕΠ. Σημερινές (18/7/2019) εικόνες.