Δήλωση του Προέδρου της ΑΕ Κοζάνης, Στέλιου Μιχούλα .