Παραδοσιακό πανηγύρι Λευκοπηγής, 26 & 27 Ιουλίου, στην κεντρική πλατεία του χωριού.