Συνεχίζονται οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία. Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.5 του π.δ.24/1997,την 23 Ιουλίου 2019, μετά από πρόταση τουΥπουργού Προστασίας του Πολίτη, Αποστρατεύθηκε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχος ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ Δημήτριος.