‘Εχουμε σοβαρό πρόβλημα στην οδο Oυρανίας και στη γύρω περιοχή από αδέσποτα σκυλιά. Πάνω από 15 αδέσποτα χωρίς υπερβολές. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο όμως. Δεν μπορούμε να κατεβούμε το πρωί από το σπίτι μας για να πάμε στην δουλειά μας.