Προκηρύχθηκε η θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ∆ημοτικού Ωδείου Πτολεμαΐδας και του παραρτήματος αυτού στη ∆ημοτική Ενότητα Μουρικίου, συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την προκήρυξη…