Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Με αφορμή την συνένωση ΑΕΙ-ΤΕΙ, που συντελέστηκε στην Δυτική Μακεδονία, καλούμαστε, όσοι στελεχώνουμε το ίδρυμα, να εκλέξουμε την Διοίκηση του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και να αναλάβουμε υπεύθυνους ρόλους σε αυτό. Η απόφασή μου να κατέλθω ως υποψήφια, στην διαδικασία εκλογής Αντιπρύτανη, λήφθηκε μετά από προσεκτική θεώρηση των ευθυνών, τις οποίες , σε περίπτωση εκλογής μου, αναμένεται να επωμιστώ.

Η πρώτη προϋπόθεση που θεωρώ ότι εκπληρώνω, είναι η εμπειρία μου στον χώρο του πανεπιστημίου, η οποία χρονολογείται από το 2000, έτος εκλογής μου στην βαθμίδα του Λέκτορα, μέχρι σήμερα, που θεραπεύω την επιστήμη της Ιστορίας ως Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας, έχοντας ήδη ολοκληρώσει θητεία 4 ετών στην συγκεκριμένη βαθμίδα. Επιθυμώ λοιπόν να επισημάνω ότι, είτε ως Καθηγήτρια, είτε ως Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της αγωγής, δημόσιες χρήσεις της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας», είτε ως τ. Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), απέκτησα, με προσωπικό αγώνα, αλλά και με συλλογικό πνεύμα και ομαδική διάθεση, τις εμπειρίες που μπορούν να με βοηθήσουν να ανταποκριθώ με επιτυχία στα καθήκοντά μου. Επισημαίνω ακόμα την συνδικαλιστική μου δράση, (έχω διατελέσει Γραμματέας του ΕΣΔΕΠ του ΠΔΜ), έπειτα την πολιτική μου δράση, (υπήρξα υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 στον νομό της Φλώρινας), και τέλος, την συμμετοχή μου σε ακαδημαϊκές συσσωματώσεις (Γραμματέας για 2 θητείες της πανελλήνιας εμβέλειας Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛΕΙΕ), αλλά και μέλος της Διεθνούς αντίστοιχης, της ISCHE), το μεγάλο συγγραφικό-ερευνητικό μου έργο και το πλήθος των ετεροαναφορών μου.

Με αυτό το πνευματικό φορτίο λοιπόν, έρχομαι να σας ζητήσω να με τιμήσετε με την ψήφο σας και φρονώ ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα μπορούσε να αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάπτυξης της περιοχής μας, αν εργαστούμε όλοι μαζί, για την διεύρυνση των προϋποθέσεων της έρευνας, την εξωστρέφειά του, την θέσπιση κανόνων και την πρόκριση των ακαδημαϊκών αξιών.

Στον αγώνα αυτόν δεν περισσεύει κανείς και καμία.