Βίντεο, με κοντινά πλάνα, από τη λειτουργία εκσκαφέα στο Ορυχείο ΔΕΗ Καρδιάς στην Κοζάνη. To βίντεο είναι του Κ. Τσιώρα.