Χθες Παρασκευή 02.08.2019 και ώρα 11.15 π.μ., σημειώθηκε τοπική κατολίσθηση στο ανατολικό τμήμα του λιγνιτωρυχείου Προσηλίου και συγκεκριμένα σε ανώτερες βαθμίδες αυτού. Από την κατολίσθηση δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός και υπήρξαν μόνο μικρές υλικές ζημιές.
Η εταιρία με την πρώτη ένδειξη της κατολίσθησης και πριν την εξέλιξη του φαινομένου έλαβε άμεσα όλα τα σχετικά μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία και τις εσωτερικές διαδικασίες της, απομάκρυνε το προσωπικό και εξοπλισμό της, διέκοψε κάθε εργασία στην περιοχή και ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η κατολίσθηση φαίνεται να έχει εκτονωθεί και η περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε το φαινόμενο παρακολουθείται διαρκώς.

Δεδομένης της άμεσης και ορθής αντίδρασης του προσωπικού και συνεργατών της εταιρίας στο φαινόμενο της κατολίσθησης, το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί στις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις, θα θέλαμε να τους συγχαρούμε για την ετοιμότητα- επαγγελματισμό και ψυχραιμία που επέδειξαν με αποτέλεσμα την αποφυγή οποιουδήποτε τραυματισμού.

Η εταιρεία θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια των εργασιών και των εργαζομένων της.
Τέλος σημειώνεται ότι η παραγωγική δυναμικότητα του λιγνιτωρυχείου δεν επηρεάζεται από το ανωτέρω φαινόμενο.

Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. 03.08.2019